Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
nazovite
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
pisite
E-mail: info@zzjz-kkz.hr
sjena

Javna nabava

Sprečavanje sukoba interesa Plan nabave Postupci nabave Registar ugovora
ikona
II izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu   
dividerikona
I izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu   
dividerikona
Plan nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu   
dividerikona
VI izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu   
dividerikona
V izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu   
dividerikona
IV izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu   
dividerikona
III izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu   
dividerikona
II izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu   
dividerikona
I izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu   
dividerikona
Plan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu   
dividerikona
V izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu   
dividerikona
IV izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu   
dividerikona
III izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu   
dividerikona
II izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu   
dividerikona
I izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu   
dividerikona
Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu   
dividerikona
VII izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu   
dividerikona
VI izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu   
dividerikona
V izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu   
dividerikona
IV izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu   
dividerikona
III izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu   
dividerikona
II izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu   
dividerikona
I izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu   
dividerikona
Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu   
dividerikona
IV izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu   
dividerikona
III izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu   
dividerikona
II izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu   
dividerikona
I izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu   
dividerikona
Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu   
dividerikona
II izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu   
dividerikona
I izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu   
dividerikona
Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu   
dividerikona
III izmjena i dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu   
dividerikona
II izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu   
dividerikona
I izmjena i dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu   
dividerikona
Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu   
dividerikona
I izmjena i dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu   
dividerikona
Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu   
dividerikona
II izmjena i dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu   
dividerikona
I izmjena i dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu   
dividerikona
Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu   
dividerikona
I izmjena i dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu   
dividerikona
Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu   
dividerikona
Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu   
dividerikona
I izmjena i dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu   
dividerikona
Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu   
dividerikona
II izmjena i dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu   
dividerikona
I izmjena i dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu   
dividerikona
Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu   
divider

Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Zdravstveni odgoj osoba Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti


LEGIONARSKA BOLEST
20. lip '24.

Peludna prognoza
20. lip '24.
SVE NOVOSTI