Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
nazovite
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
pisite
E-mail: info@zzjz-kkz.hr
sjena

O nama

Povijest

Vizija, misija i ciljevi Uloga Povijest Ustrojstvo

Povijest Zavoda za javno zdravstvo započinje 1947. godine kada se tadašnja Zdravstvena stanica preselila iz prostorija bivše školske poliklinike u zgradu na Florijanskom trgu, a za prvog voditelja imenovan je dr. Vladimir Vondraček.
Od 1948. pa do 1952. Zdravstvena stanica brzo se razvija, baveći se tada vrlo velikim zdravstvenim problemima kao što su epidemije trbušnog tifusa, venerične bolesti, endemski trahom te masovno cijepljenje stanovništva.
Razvojem Zdravstvene stanice koja se bavila izvanbolničkom preventivnom zdravstvenom zaštitom 1952. godine stvoreni su uvjeti za osnivanje Doma narodnog zdravlja, a za prvog ravnatelja imenovan je iskusni dr. Albert Heinrich.
Dr. Albert Heinrich bio je prvi školovani epidemiolog na koprivničkom području i voditelj higijensko - epidemiološke službe sve do umirovljenja 1977. godine. Umro je 10.12.1991. godine.
Školska poliklinika osnovana je u Koprivnici još 1928. godine na poticaj prof. dr. Andrije Štampara kao jedna u nizu takovih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj. Prvi liječnik u novoformiranoj ustanovi bio je dr. Vlado Halavanja, a poliklinika je bila smještena u podrumu tadašnje gimnazijske zgrade, današnja zgrada Osnovne škole Antun Nemčić Gostovinski. U tim je prostorima postojala liječnička ordinacija za obavljanje sistematskih pregleda i zubna ordinacija.
Dom narodnog zdravlja i Opća javna bolnica 1958. godine ujedinjuju se u Zdravstveni centar koji je kasnije nazvan Medicinski centar.
Mikrobiološki laboratorij osnovan je 1964. godine, a njegov rad organizirala je i vodila prim. dr. Lea Globan Femec sve do umirovljenja 1992. godine.

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije osnovan je 28.02.1994. godine odlukom Županijskog poglavarstva. Županijski zavod za javno zdravstvo formiran je od higijensko-epidemiološke i mikrobiološko-laboratorijske djelatnosti koje su se do tada obavljale u Medicinskom centru „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica te higijensko-epidemiološke djelatnosti koja se obavljala u Domu zdravlja Križevci i Domu zdravlja Đurđevac. Dotadašnji Medicinski centar „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, koji je objedinjavao sve zdravstvene djelatnosti na području Koprivnice podijelio se na tri zdravstvene ustanove: Opću bolnicu „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, Dom zdravlja Koprivnica i Zavod za javno zdravstvo Županije Koprivničko-križevačke.
Podjelom Medicinskog centra „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica Zavodu za javno zdravstvo Županije Koprivničko-križevačke pripala je tadašnja higijensko-epidemiološka djelatnost i mikrobiološki laboratorij s prostorom i djelatnicima koji su se u njima zatekli te prateća jedinica računovodstva, a iz Doma zdravlja Križevci i Đurđevac djelatnici koji su do tada obavljali poslove higijensko-epidemiološke djelatnosti. Tako su nakon osnivanja Zavoda, tijekom 1994. godine, nove ugovore potpisala trideset i četiri dotadašnja djelatnika triju prethodno spomenutih ustanova. Od toga je bilo šest liječnika, uz koje su radili jedan diplomirani inženjer biologije, statističar i socijalna radnica, šest viših sanitarnih i zdravstvenih inženjera, jedanaest tehničara, jedan viši ekonomista i tri srednja ekonomista te četiri pomoćne radnice spremačice.
Prvim Statutom, donesenim 16. ožujka 1994. godine, u Zavodu za javno zdravstvo Županije Koprivničko-križevačke bile su organizirane djelatnosti i odjeli primjerni svim aktivnostima koje je nova ustanova provodila. Tako su od samih početaka u Koprivnici, u dotadašnjim prostorima bivšeg Medicinskog centra „Dr. Tomislav Bardek“ na Florijanskom trgu 4, bili organizirane: djelatnost za epidemiologiju s odjelima za zarazne i nezarazne bolesti; djelatnost za mikrobiologiju s odjelima za opću i kliničku mikrobiologiju; djelatnost za javno zdravstvo i socijalnu medicinu s odjelima za zdravstvenu statistiku i analitiku, zdravstveni odgoj i prosvjećivanje te odjelom za zaštitu duševnog zdravlja i borbu protiv ovisnosti; djelatnost za opću preventivnu zaštitu s odjelima za sportsku medicinu i zaštitu specifičnih populacija; djelatnost za znanstveno istraživački rad i djelatnost za zajedničke poslove i gospodarstvo. U ispostavama u Križevcima i Đurđevcu u zatečenim prostorima tadašnjih Domova zdravlja bile su organizirane djelatnosti za higijenu i epidemiologiju.
Prvi ravnatelj Zavoda bio je mr. sc. Dragutin Toth, dr. med., specijalist higijene koji je postavio temelje današnjih službi Zavoda i vodio je ustanovu od 28.2.1994. do 26.4.1996. godine.
Nakon prerane smrti mr. sc. Dragutina Totha, 1996. godine, za ravnatelja Zavoda izabran je Mladen Brezovec, dr. med., specijalist epidemiologije koji je do tada radio u Djelatnosti za epidemiologiju u Koprivnici, od 27.4.1996. do 31.1.2006. godine.
1996. godine služba za javno zdravstvo i socijalnu medicinu ponovno pokreće izdavanje časopisa za promociju i unapređenje zdravlja pod nazivom „Staze".
1998. godine Zavodu se priključuju tri tima školske medicine koji pokrivaju preventivnu djelatnost za školsku djecu i mladež na području cijele Županije.
2001. godine započinje s radom Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti.
Iste godine, 2001., Zavod je zadovoljio sve uvjete Ministarstva zdravstva za izdavanjem Rješenja za obavljanje specijalizirane djelatnosti ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe.
U sklopu izgradnje novog Doma zdravlja u Križevcima 2004. godine Zavod je dobio nove prostore za rad epidemiološkog tima i tima školske medicine.
Dr. sc. Draženka Vadla, dr. med., specijalist epidemiologije, imenovana je za vršitelja dužnosti ravnatelja 1. veljače 2006. godine te je s 1. travnjem 2006. godine izabrana za trećeg ravnatelja županijskog Zavoda, a tu funkciju obnaša i danas.
Zbog organizacijskih i prostornih promjena u laboratorijskoj djelatnosti klinički mikrobiološki laboratorij se 13.11.2006. godine seli u nove prostore u sklopu centralnog bolničkog laboratorija.
Početkom 2009. godine započinje rekonstrukcija i prenamjena zgrade „stare interne“ na Trgu Tomislava dr. Bardeka 10/10 za potrebe službi Zavoda za javno zdravstvo. Završetkom I. faze rekonstrukcije 30.09.2009. godine u prizemlje sadašnje zgrade Zavoda seli se laboratorij za zdravstvenu ekologiju. Daljnjom rekonstrukcijom I. i II. kata te uređenjem krovišta, fasade i okoliša zgrade Zavoda stekli su se uvjeti za preseljenje preostalih službi Zavoda, a to su epidemiologija, školska medicina, javno zdravstvo i zajednički poslovi, čije je preseljenje uslijedilo 07.02.2011. godine.
Krajem 2011. godine završila je adaptacija III kat sadašnje zgrade Zavoda, čime je u potpunosti obnovljena nekadašnja zgrada „stare interne“.
S danom 28.02.2012. godine potpisan je ugovor o korištenju dijela prostora III kata za smještaj 13 udruga čiji je rad vezan za zdravstvenu djelatnost. Preostali dio prostora na III katu, ugovorom o najmu s Ministarstvom socijalne politike i mladih, dodijeljen je na korištenje Domu za djecu i mlađe punoljetne osobe „Svitanje“ iz Koprivnice za potrebe poludnevnog i povremenog boravaka djece počevši s 01.03.2013. godine.

NATRAG

Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Zdravstveni odgoj osoba Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti


LEGIONARSKA BOLEST
20. lip '24.

Peludna prognoza
20. lip '24.
SVE NOVOSTI