Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
nazovite
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
pisite
E-mail: info@zzjz-kkz.hr
sjena

Službe

Služba za javno zdravstvo i socijalnu medicinu

O službi Zdravstvena statistika Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Sprječavanje i rano otkrivanje raka

Spriječiti nastanak raka, nažalost, nije moguće, ali otkriti ga u što ranijem stadiju kada je izlječiv je imperativ i jedan od najvažnijih ciljeva javnog zdravstva. U našoj Županiji godišnje se registrira oko 550 novooboljelih osoba od raka, dok ih nažalost umre oko 350. Smrtnost od raka je velika. Rak je na drugom mjestu uzroka smrti, odmah iza kardiovaskularnih bolesti. Utješna je činjenica kako rak ne mora biti bolest sa smrtnim ishodom, ali samo odgovorno ponašanje te pravovremeno otkriveni rak smanjuju smrtnost od raka. Zato su u Hrvatskoj pokrenute akcije ranog otkrivanja raka:

  • Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke (od listopada 2006.),
  • Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva (od siječnja 2008.),
  • Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice (od prosinca 2012. do 2015.).

Naše aktivnosti su uključivanje u nacionalne programe te koordinacija između pacijenata, Opće bolnice, Doma zdravlja te ambulanata opće medicine, ginekologa kao i udruga.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

Rak dojke predstavlja značajan javnozdravstveni problem. To je najčešći rak u žena, kako u svijetu, tako i Hrvatskoj. Situacija je identična i u Koprivničko-križevačkoj županiji. Od svih novootkrivenih slučajeva raka žena u posljednjih desetak godina u našoj Županiji, dojka je na prvom mjestu.

Opći je cilj programa smanjiti mortalitet od raka dojke za najmanje 25% u žena od 50 do 69 godina, deset godina nakon početka provođenja programa.

Predložena strategija je skrining mamografija žena u dobi od 50 do 69 godina, kao dokazano najučinkovitija mjera ranog otkrivanja malih, ograničenih lezija i na taj način smanjenja smrtnosti žena od raka dojke.

Određenom dinamikom žene dobivaju na kućne adrese pozive za mamografsko snimanje koje se obavlja bez uputnice i čekanja. Za program na raspolaganju je besplatni telefon 0800 200 161

Rano otkrivanje raka dojke.pdf

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Rak debelog i završnog crijeva (kolorektalni karcinom) je po učestalosti drugi najčešći karcionom (iza raka bronha i pluća kod muškaraca te raka dojke kod žena) koji se javlja podjednako kod oba spola. Promocijom zdravog života želi se spriječiti pojava bolesti, a ranim otkrivanjem kolorektalnog raka postići što bolje preživljenje oboljelih, smanjiti broj nepotrebnih smrti i posljedično smanjiti troškove liječenja koji nastaju pri liječenju teže oboljelih.

Opći je cilj programa smanjenje mortaliteta od raka debelog crijeva za 15% tijekom 5 godina provođenja i 30% tijekom 10 godina provođenja programa.

Specijaliziranom laboratorijskom pretragom (hemoccult/ test na okultno krvarenje) može se rano otkriti kolorektalni karcinom. Važno je naglasiti da pravovremena detekcija kolorektalnog karcinoma omogućuje izlječenje u 90 posto slučajeva.

Ciljna skupina obuhvaća osobe oba spola u dobi od 50 do 74 godine koje se, određenom dinamikom, pozivaju da učine test na okultno krvarenje i dostave ga u Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. U slučaju pozitivnog nalaza, osobi će biti dogovoren kolonoskopski pregled u Općoj bolnici bez uputnice i čekanja.

Rano otkrivanje raka debelog crijeva.pdf

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice počeo se provoditi od studenoga 2012. godine. To je treći nacionalni program koji se počeo provoditi u Hrvatskoj s ciljem prevencije i ranog otkrivanja raka, a druga dva su: program ranog otkrivanja raka dojke te program ranog otkrivanja raka debelog crijeva koji se provode već nekoliko godina.

Rak vrata maternice spada u preventibilne novotvorine budući je dijagnostički lako dostupan i terapijski sasvim izlječiv u preinvazivnom stadiju i radi toga niti jedna žena ne bi smjela od njega umrijeti. To je ujedno opći cilj programa- u potpunosti eliminirati smrtnost od raka vrata maternice.

Program ranog otkrivanja raka vrata maternice će obuhvatiti žene u dobi od 25 do 64 godine koje u zadnje tri godine nisu bile na ginekološkom pregledu. U slijedeće tri godine žene će dobiti na kućnu adresu poziv da se jave ginekologu radi dogovora za pregled, a pozivi će se početi slati najprije za žene starije dobi. Ginekolog će obaviti pregled i uzeti obrisak rodnice, vrata maternice i kanala maternice (tzv. PAPA test) i poslati ga na citološku obradu. Cilj je pronaći promijenjene stanice vrata maternice u ranom stadiju te spriječiti nastanak raka.

Rano otkrivanje raka vrata maternice.pdfZa program na raspolaganju je besplatni telefon 0800 200 161


Kontakt
Služba za javno zdravstvo i socijalnu medicinu

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 655 163
Fax: 048 655 102
E-mail: javno.zdravstvo@zzjz-kkz.hr

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 655 160
Fax: 048 655 102
E-mail: prevencija.ovisnosti@zzjz-kkz.hrNATRAG

Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Zdravstveni odgoj osoba Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti


LEGIONARSKA BOLEST
20. lip '24.

Peludna prognoza
20. lip '24.
SVE NOVOSTI