Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
nazovite
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
pisite
E-mail: info@zzjz-kkz.hr
sjena

Usluge

Služba za mikrobiologiju

O službi Analiza uzoraka Biološka kontrola sterilizacije Upute za uzimanje i slanje uzoraka

Za pouzdane rezultate mikrobioloških pretraga od najveće je važnosti odabir odgovarajućeg uzorka kliničkog materijala, njegovo pravilno uzimanje, kao i dostava i/ili privremeno čuvanje.

 • Uzorak mora poticati s mjesta infekcije kako bi se otkrio etiološki uzročnik.
 • Uzorak treba biti uzet u pravilu prije početka antimikrobne terapije, a ako to nije moguće, potrebno je navesti primijenjenu terapiju.
 • Uzorak treba pohraniti u sterilnu posudicu kojoj zatvarač dobro prianja.
 • Treba izbjegavati kontaminaciju fiziološkom florom.
 • Posudica s uzorkom treba biti pravilno označena imenom i prezimenom bolesnika.
 • Na uputnici, uz opće identifikacijske podatke bolesnika, obavezno treba navesti vrstu uzorka, datum i vrijeme uzimanja, dijagnozu i/ili vodeće simptome te laboratorijske i epidemiološke podatke, ako postoje
 • Na uputnici treba navesti pretragu koja se traži, a ukoliko nije navedena, laboratorij će sam odrediti pretragu uzimajući obzir uputnu dijagnozu, dob, spol i ostale podatke s kojima raspolaže.
 • Uzorci se u pravilu uzimaju kraj bolesničkog kreveta ili u ambulantama te se dostavljaju u mikrobiološki laboratorij u preporučenom roku.
 • Dostavu mikrobioloških uzoraka organizira mikrobiološki laboratorij poštujući pravila transporta i hladnog lanca.
 • Pribor za uzimanje mikrobioloških uzoraka nabavlja se u mikrobiološkom laboratoriju, bez naknade.
 • Gotovi mikrobiološki nalazi šalju se putem dostave ili poštom liječniku koji je tražio pretragu.
Ambulantnim bolesnicima uzorci se uzimaju u ambulantama, općim, obiteljskim ili specijalističkim, uzorci se svakodnevno (osim subote, nedjelje i praznika) organizirano dostavom prikupljaju i odvoze u klinički mikrobiološki laboratorij, a nalazi se na isti način vraćaju natrag, tako da bolesnik ne treba dolaziti u laboratorij.


Pretraga mokraće (urina)

Bakteriološka i mikološka pretraga mokraće (urina)

Za uzimanje mokraće potrebna je sterilna čašica s poklopcem na navoj koja se može nabaviti u mikrobiološkom laboratoriju.
Uzeti srednji mlaz prve jutarnje mokraće.
Prije uzimanja mokraće, oprati vanjsko spolovilo toplom vodom te osušiti čistom papirnatom maramicom.
Ukoliko pranje nije moguće, vanjsko spolovilo obrisati mokrom papirnatom maramicom nekoliko puta povlačeći je od sprijeda prema natrag, a zatim obrisati suhom papirnatom maramicom povlačeći je od sprijeda prema natrag.
Prvi mlaz ispustiti u školjku, a srednji mlaz u posudicu koju treba napuniti do pola.
Posudicu zatim dobro zatvoriti i po mogućnosti dostaviti u laboratorij što prije (2 sata od uriniranja), a ukoliko to nije moguće staviti u hladnjak na +4°C i uzorak dostaviti u laboratorij unutar 24 sata.
Rezultati bakteriološke i mikološke pretrage mogu se očekivati za 3-5 dana.

Parasitološka pretraga mokraće (urina)

Za parasitološku pretragu izmokriti u sterilnu čašicu prvi jutarnji mlaz.
Pretraga se treba napraviti unutar 2 sata i za nju je potreban prethodni dogovor s mikrobiološkim laboratorijem.

Upute za pacijente:

Postupak uzimanja srednjeg mlaza urina (mokraće)

Pretraga stolice

Bakteriološka pretraga stolice

 • Uzorak stolice uzeti na početku bolesti, prije početka eventualnog antibiotskog liječenja.
 • Uzorak ne smije biti kontaminiran mokraćom ili sadržavati dezinficijense i detergente.
 • Potrebna su 2-3 ml uzorka tekuće stolice ili 1-2 g uzorka čvrste stolice (veličine lješnjaka) u sterilnoj posudici sa žličicom.
 • Uzorak dostaviti u laboratorij najkasnije 2 sata od uzimanja, a ukoliko to nije moguće, uzorak pohraniti u hladnjak na +4°C, najduže 24 sata do dostave u laboratorij.
 • Rezultati bakteriološke pretrage uzorka stolice dostupni su za 3 dana.

Parasitološka pretraga stolice

 • Potrebna su 2-3 ml uzorka tekuće stolice ili 1-2 g uzorka čvrste stolice (veličine lješnjaka) u sterilnoj posudici sa žličicom.
 • Preporuća se uzeti 3 uzorka stolice u razmaku od 1-2 dana ( sva tri uzorka stolice mogu ići na jednu uputnicu)
 • Uzorak stolice odmah dostaviti u laboratorij, a ukoliko to nije moguće, uzorak pohraniti u hladnjak na +4°C, najduže 24-48 sati do dostave u laboratorij.
 • Bolesnik ne smije biti pregledan radiološki pomoću kontrastnog sredstva 7 dana prije pretrage.
 • Kod djece je potrebno uz stolicu uzeti i analni otisak
 • Rezultati parazitološke pretrage dostupni su za 24 sata.

Virusološka pretraga stolice

 • Uzorak stolice uzeti u prva 3 dana od početka simptoma bolesti.
 • Potrebna su 2-3 ml uzorka tekuće stolice ili 1-2 g uzorka čvrste stolice (veličine lješnjaka) u sterilnoj posudici sa žličicom.
 • Uzorak stolice odmah dostaviti u laboratorij, a ukoliko to nije moguće, uzorak pohraniti u hladnjak na +4°C, najduže 48 sati do dostave u laboratorij.
 • Rezultati pretrage dostupni su za 24 sata ili ranije.

Perianalni otisak za dokaz jaja parasita Enterobius vermicularis

 • Za uzimanje perianalnog otiska potrebno je predmetno stakalce, koje se može dobiti u mikrobiološkom laboratoriju, na koje je nalijepljena prozirna ljepljiva traka.
 • Perianalni otisak uzeti odmah nakon ustajanja, a prije pranja ili kupanja.
 • Ljepljivu traku odlijepiti od stakalca, raširiti stražnjicu i nalijepiti traku preko nabora čmara uz blago pritiskanje.
 • Traku zatim skinuti i nalijepiti na stakalce.
 • Predmetno stakalce zamotati u čisti papir i dostaviti u laboratorij unutar 24 sata.
 • Može se uzeti 3 analna otiska u 3 uzastopna dana na istu uputnicu
 • Rezultat pretrage dostupan je za 24 sata.

Obrisak nosa, ždrijela i nasofarinksa

Obrisak nosa na kliconoštvo MRSA

 • Potreban je sterilni štapić s vatom i transportni medij koji se mogu nabaviti u mikrobiološkom laboratoriju.
 • Sterilnim štapićem, rotirajućim pokretom obrisati vestibulum nosa.
 • Obrisak uroniti u transportni medij i dobro zatvoriti.
 • Obrisak dostaviti u laboratorij unutar 24 sata.
 • Posebno naznačiti na uputnici pretragu na kliconoštvo.
 • Rezultati pretrage dostupni su za 3-4 dana.

Obrisak ždrijela

 • Potreban je sterilni štapić s vatom za bris i transportna podloga koji se mogu nabaviti u mikrobiološkom laboratoriju.
 • Drvenom lopaticom pritisne se jezik i lagano obrišu tonzile, tonzilarne lože i ždrijelo pazeći da se ne dotakne jezik ili sluznica usne šupljine.
 • Vidljive gnojne čepiće na tonzilama treba obrisati.
 • Obrisak uroniti u transportni medij i dobro zatvoriti.
 • Obrisak dostaviti u laboratorij unutar 24 sata
 • Rezultati bakteriološke pretrage dostupni su za 1-3 dana.

Obrisak nasofarinksa

Prema novim smjernicama Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju (HDKM) obrisak nazofarinksa se ne preporuča uzimati kod sumnje na upalu srednjeg uha, sinusa ili infekciju donjeg dijela dišnog sustava, već samo kod posebnih indikacija (sumnja na hripavac ili difteriju) kad je potrebno telefonom kontaktirati laboratorij zbog uputa o uzimanju uzorka i dogovora o slanju uzorka u HZZJ. Moguće je uzeti bris nazofarinksa u male djece kod sumnje na streptokoknu upalu ždrijela ako nije moguće uzeti obrisak ždrijela.

 • Potreban je tanki, savitljivi, sterilni vateni štapić i transportna podloga koji se mogu nabaviti u mikrobiološkom laboratoriju.
 • Rotirajućim pokretom uvesti vateni štapić u stražnji nasofarinks i pustiti da se natopi sekretom.
 • Obrisak se uzima iz obje nosnice.
 • Štapić uroniti u transportnu podlogu koja se treba dobro zatvoriti.
 • Obrisak dostaviti u laboratorij unutar 24 sata.
 • Rezultati pretrage mogu se očekivati za 2-4 dana.

Iskašljaj (sputum)

 • Za uzimanje sputuma potrebna je sterilna posudica s navojem koja se može dobiti u mikrobiološkom laboratoriju.
 • Bolesniku se daje posudica s uputama za uzimanje uzorka kod kuće.
 • Najbolji je jutarnji sputum.
 • Bolesnika treba uputiti da odmah nakon ustajanja opere zube s četkicom, bez paste za zube. Nakon toga treba isprati usta vodom.
 • Bolesnik se treba duboko nakašljati i izbaciti iskašljaj (5-10 ml) u sterilnu posudu.
 • Posudicu treba dobro zatvoriti i staviti u hladnjak na +4°C.
 • Bolesniku treba napomenuti da ispljuvak i slina nisu dobar uzorak.
 • Uzorak dostaviti u laboratorij unutar 24 sata.
 • Rezultati pretrage dostupni su za 3-5 dana.

Obrisak ili sadržaj rane (kronične i akutne)

 • Potreban je sterilni štapić s vatom za bris i transportna podloga koji se mogu nabaviti u mikrobiološkom laboratoriju.
 • Ranu treba očistiti sterilnom fiziološkom otopinom.
 • Kruste i nekrotični materijal treba odstraniti.
 • Obrisak treba uzeti s ruba rane ili stjenke apscesa.
 • Obrisak treba natopiti sadržajem ruba rane, uroniti u podlogu i dobro zatvoriti.
 • Obrisak može stajati na sobnoj temperaturi do 24 sata.
 • Kod kronične rane (dekubitus, ulkus) bolje je uzeti bioptički materijal ili punktat.
 • Na uputnici treba označiti vrstu rane (kronična/akutna), anatomsko mjesto s kojeg je uzet uzorak, dosadašnju antibiotsku terapiju, bolesti imunološkog sustava, diabetes mellitus,...
 • Rezultati pretrage mogu se očekivati za 3-7 dana.

Krv za serološke pretrage

 • Krv se uzima na tašte, venepunkcijom, u sterilne epruvete bez antikoagulansa, u količini oko 6ml.
 • Pacijent može sam donijeti uzorak krvi u mikrobiološki laboratorij unutar 24 sata od uzorkovanja, ako mu to odgovara. Epruvetu sa krvi mora nositi u uspravnom položaju, najbolje u plastičnoj čašici za jednokratnu upotrebu.
 • Epruvete i igle - vakutajneri, mogu se nabaviti u mikrobiološkom laboratoriju.
 • Krv dostaviti u laboratorij unutar 24 sata.
 • Radi utvrđivanja dinamike protutijela uzeti parni serum u razmaku od 2-3 tjedna.
 • Rezultati seroloških pretraga mogu se očekivati za 7 dana.Katalog mikrobioloških pretragaKontakt
Služba za mikrobiologiju

Željka Selingera bb., 48 000 Koprivnica
Tel: 048 655 172
Tel: 048 655 173
Fax: 048 655 171
E-mail: klinicka.mikrobiologija@zzjz-kkz.hr
E-mail: javnozdravstvena.mikrobiologija@zzjz-kkz.hr

NATRAG

Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Zdravstveni odgoj osoba Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti


Peludna prognoza
22. srp '24.
SVE NOVOSTI