Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
nazovite
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
pisite
E-mail: info@zzjz-kkz.hr
sjena

Službe

Služba za zdravstvenu ekologiju

O službi Ispitivanje mikrobiološke čistoće objekata Ispitivanje voda Ispitivanje namirnica Ispitivanje predmeta opće uporabe

Predmeti opće uporabe i predmeti široke potrošnje ispituju se u skladu s postojećim zakonskim i pod-zakonskim propisima temeljenim na Zakonu o predmetima opće uporabe i Zakonu o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom:
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, sa svim izmjenama i dopunama,Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom, sa svim izmjenama i dopunama, Uredba (EZ) br. 1935/2004 o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje, sa svim izmjenama i dopunama, Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima te Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, sa svim izmjenama i dopunama.
Ispitivanja se obavljaju u posuđu, priboru, opremi i uređajima, ambalažnim materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom te kozmetičkim proizvodima.

Usluge:

Zahtjevi za ispitivanje mogu se vršiti elektroničkom poštom,uz popunjavanje zahtjeva priloženog u linku, ili osobno, uz dostavu podataka: Ime i prezime / naziv firme i adresa, OIB i žiro račun poduzeća ili obrta.

Izdavanje izvješća o ispitivanju: 5 - 7 dana (kozmetika) i 15 – 20 dana (ambalaža).


Zahtjev za ispitivanje

Fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji

Fizikalno-kemijski pokazatelji

 • Amini – screening test
 • Formaldehid test
 • Globalne migracije
 • Metali i nemetali (Al, As, Cd, Cr, Hg, Pb, Ba, Co, Cu, Fe, Mn, Ni i Zn)
 • Poliklorirani bifenili (PCB)

Mikrobiološki pokazatelji

 • Aerobne mezofilne bakterije
 • Enterobacteriaceae
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Staphylococcus aureus

Kozmetički proizvodi

 • pH
 • Candida albicans
 • Escherichia coli
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Staphylococcus aureus
 • Ukupan broj Aerobnih mezofilnih bakterija
 • Ukupan broj Kvasaca i plijesni.


Kontakt
Služba za zdravstvenu ekologiju

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 655 130
Fax: 048 655 102
E-mail: ekologija@zzjz-kkz.hrNATRAG

Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Zdravstveni odgoj osoba Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti


LEGIONARSKA BOLEST
20. lip '24.

Peludna prognoza
20. lip '24.
SVE NOVOSTI