Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
nazovite
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
pisite
E-mail: info@zzjz-kkz.hr
sjena

Službe

Služba za javno zdravstvo i socijalnu medicinu

O službi Zdravstvena statistika Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Sprječavanje i rano otkrivanje raka

U okviru zakonima propisanoga djelokruga rada zdravstvene statistike (prema Zakonu o službenoj statistici, Programu statističkih istraživanja RH, Godišnjem provedbenim planom statističkih istraživanja RH, Pravilnicima i ugovornim poslovima timova higijensko-epidemioloških službi i HZZO) prikupljaju se, prate i interpretiraju demografski i zdravstveno-statistički pokazatelji za Koprivničko-križevačku županiju.

Cilj zdravstvene statistike, temeljen na prikupljenim pokazateljima, praćenje je i analiza zdravstvenoga stanja pučanstva uz utvrđivanje prioritetnih zdravstvenih problema i potreba te organizacija sveobuhvatne i odgovarajuće zdravstvene zaštite, što podrazumijeva zaštitu zdravlja rizičnih skupina stanovništva te promicanje zdravlja.

U okviru zdravstvene statistike provodi se prikupljanje, obrada i kontrola kvalitete slijedećih statističkih istraživanja:

  • Statistika liječenih bolesnika u službi za stacionarno liječenje: bolesničko-statistički obrazac, bolesničko-statistički obrazac-ONKO-tip, psihijatrijski obrazac, prijava prekida trudnoće, prijava porođaja.
  • Statistika o radu te utvrđenim bolestima i stanjima u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite - opće medicine, zdravstvena zaštita predškolske djece te žena, stomatološke zaštite, medicine rada, hitne medicinske pomoći, patronaže i kućne njege.
  • Statistika o radu te utvrđenim bolestima i stanjima u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj djelatnosti.
  • Istraživanje zdravstvenih resursa: zdravstvenih i ostalih djelatnika u zdravstvu po zdravstvenim ordinacijama i ustanovama.
  • Istraživanje perinatalne smrti.
  • Statistika o psihozama i izvršenim samoubojstvima s Registrom za psihoze i Registrom izvršenih samoubojstava.
  • Statistika o provedenim preventivnim pregledima osiguranih osoba starijih od 50 godina.

Služba pruža stručno-metodološke upute za provođenje evidentiranja rada, izrade pokazatelja i analize rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, specijalističko-konzilijarne djelatnosti i bolničkoj djelatnosti kao i stručno-metodološku pomoć pri izradi ostalih epidemiološko-statističkih istraživanja.

Kao rezultat kontinuiranog godišnjeg prikupljanja i obrade zdravstveno-statističkih podataka i podataka vitalne statistike od svih subjekata uključenih u zdravstvenu zaštitu Služba izdaje zdravstveno-statističke publikacije. U istim publikacijama nalaze se posebna statistička istraživanja izabranih indikatora koji detaljnije prikazuju proširenost i trendove pojedinih bolesti ili bolesnih stanja, a odnose se na istraživanja o novooboljelima i umrlima od raka te kretanju ovisnosti o alkoholu, duhanu te opojnim drogama u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Kao rezultat kontinuiranog godišnjeg prikupljanja i obrade zdravstveno-statističkih podataka i podataka vitalne statistike od svih subjekata uključenih u zdravstvenu zaštitu Služba izdaje zdravstveno-statističke publikacije. U istim publikacijama nalaze se posebna statistička istraživanja izabranih indikatora koji detaljnije prikazuju proširenost i trendove pojedinih bolesti ili bolesnih stanja, a odnose se na istraživanja o novooboljelima i umrlima od raka te kretanju ovisnosti o alkoholu, duhanu te opojnim drogama u Koprivničko-križevačkoj županiji. Zdravstveno-statističke publikacije možete vidjeti ovdje.Kontakt
Služba za javno zdravstvo i socijalnu medicinu

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 655 163
Fax: 048 655 102
E-mail: javno.zdravstvo@zzjz-kkz.hr

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 655 160
Fax: 048 655 102
E-mail: prevencija.ovisnosti@zzjz-kkz.hrNATRAG

Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Zdravstveni odgoj osoba Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti


LEGIONARSKA BOLEST
20. lip '24.

Peludna prognoza
20. lip '24.
SVE NOVOSTI