Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
nazovite
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
pisite
E-mail: info@zzjz-kkz.hr
sjena

Novosti

Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti


Mjesec borbe protiv ovisnosti svake se godine obilježava u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca. Cilj obilježavanja je upozoriti cjelokupnu javnost na problem ovisnosti te potaknuti na provedbu aktivnosti unaprjeđenja zaštite zdravlja i sigurnosti stanovništva te smanjenja zdravstvenih, socijalnih i društvenih rizika i šteta povezanih sa ovisnostima i ponašajnim ovisnostima.


U praćenju i prepoznavanju problema ovisnosti iznimno je važno sustavno praćenje broja liječenih osoba, a ono se od 1978. vodi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Prema podacima HZJZ ukupan broj osoba liječenih zbog problema ovisnosti o drogama u Hrvatskoj u 2022. godini je porastao (6.078 osoba) u odnosu na 2020. i 2021. godinu. Oko 83% svih liječenih u sustavu su opijatski ovisnici, a kod neopijatskih ovisnika prevladava ovisnost o kanabisu.


U Centru za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Koprivničko-križevačke županije također bilježimo porast broja liječenih osoba. Podaci se odnose na ukupan broj liječenih osoba u Centru obzirom da tretmanom obuhvaćamo sve tipove ovisnosti te općenito zaštitu mentalnog zdravlja. Godine 2023. u Centar su se javile 134 osobe (2022. 120 osoba). Od toga se 38 osoba u Centar javilo zbog ovisnosti o drogama, 80 zbog problema s alkoholom, a 16 zbog pušenja, kocke, ili nekih drugih duševnih smetnji. Najveći udio osoba u tretmanu je zbog alkohola (60%), a zatim zbog psihoaktivnih droga (28%). Od 38 osobe koje su se liječile zbog psihoaktivnih droga, 20 osoba se liječilo zbog ovisnosti o opijatima/heroinu, a 18 osoba se liječilo zbog droga neopijatskog tipa uz prevladavajuću ovisnost o kanabisu.


Trendovi zlouporabe droga u Hrvatskoj govore u prilog tome da je u posljednjih nekoliko godina došlo do povećane prevalencije uporabe droga osobito kanabisa i stimulansa među mladima, uz prisutan trend poliuporabe droga. Zabrinjavajuću javno zdravstvenu ugrozu predstavlja i visoka dostupnost i sve veća raznolikost droga te pojava novih psihoaktivnih tvari.


Prema istraživanju o zlouporabi sredstava ovisnosti među učenicima srednjih škola Koprivničko-križevačke županije provedenom 2022. utvrđeno je da su alkohol, cigarete i igranje igara na sreću najčešća sredstva ovisnosti koja srednjoškolci koriste dok velika većina srednjoškolaca ipak nije probala psihoaktivne droge. Najveći udio (79,5%) srednjoškolaca je bar jednom u životu konzumiralo alkohol, 27,9% duhan, a 21,3% je igralo igre na sreću dok je 12,3% srednjoškolaca navelo da su probali neku od droga. Trendovi uporabe sredstava ovisnosti pokazuju da pada udio učenika koji koriste sredstva ovisnosti.  


Naglašavamo da je u veljači ove godine donesena nova Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. kojom su definirani prioriteti i odgovori na modalitete i trendove pojavnosti droga, ostalih ovisnosti i ponašajnih ovisnosti. Ona je rezultat političkih i stručnih konzultacija i rasprava o potrebi redefiniranja i preusmjeravanja dosadašnjeg nacionalnog strateškog okvira na području politika prema ovisnostima. Umjesto pojedinačnih strategija, koje su u prethodnom razdoblju bile na snazi i u nadležnosti različitih resora, izrađen je jedinstveni akt strateškog planiranja koji je usmjeren na sve vrste ovisnosti, posebice na ovisnosti o drogama, alkoholu, duhanu te na ponašajne ovisnosti, s naglaskom na ovisnost o kockanju i prekomjerno korištenje interneta.


Sukladno aktualnim trendovima te definiranim nacionalnim potrebama intenzivirali smo provedbu raznih oblika preventivnih intervencija i to posebice onih koje se provode u suradnji s odgojno-obrazovnim sustavom. Kao i prošlih godina u studenom su započele aktivnosti provedbe našeg programa prevencije ovisnosti „Otvoreni kišobran“. Učenicima šestog razreda osnovne škole održavaju se radionice iz prevencije ovisnosti, anektiranjem se prikupljaju podaci o uzimanju sredstava ovisnosti kod učenika te se održavaju predavanja roditeljima i potiče ih se na razgovor s djecom o problemima ovisnosti, a predavanjem koordinatorima naglasak je stavljen na ponašajne ovisnosti.


U obilježavanju Mjeseca borbe protiv ovisnosti nastavljamo stalnu suradnju s klubovima liječenih alkoholičara Koprivničko-križevačke županije kroz predavanja i javne akcije. Uz to, sudionici smo aktivnosti obilježavanja koje organiziraju Hrvatski zavod za javno zdravstvo, nevladine organizacije i nositelji aktivnosti provedbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga. Izdvajamo da smo sudionici edukacije Psihosocijalni i tretmanski aspekti ovisnosti o kockanju u organizaciji HZJZ kojom se unapređuju kompetencije stručnog tima Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti za rad s osobama koje su u riziku ili su razvile probleme vezane uz kockanje.


 


 


Publikacije ZZJZ KKŽ vezano uz probleme ovisnosti:


Stanje i trendovi zlouporabe sredstava ovisnosti među srednjoškolcima Koprivničko-križevačke županije - komparativna studija 2002., 2007., 2012., 2017., 2022.  


Informativno edukativni letci:


Recite NE pušenju za vrijeme trudnoće


Stop alkohol


Savjetovalište za mlade i odrasle s problemom prekomjernog pijenja alkohola


 


Objavljeno: 14.11.2023.
Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Zdravstveni odgoj osoba Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti


LEGIONARSKA BOLEST
20. lip '24.

Peludna prognoza
20. lip '24.
SVE NOVOSTI