Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
nazovite
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
pisite
E-mail: info@zzjz-kkz.hr
sjena

Novosti

Održana treća edukacija u sklopu projekta - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

Održana treća edukacija u sklopu projekta


Održana treća edukacija u sklopu projekta Trening životnih vještina za prevenciju ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama kod djece i mladih


 


Dana 25. travnja 2023. godine održana je edukacija za odgojno-obrazovne i zdravstvene djelatnike te članove partnera u projektu Kluba liječenih alkoholičara „Centar“ Koprivnica.


Sudionike se edukacijama nastoji osnažiti u ranom prepoznavanju rizičnih ponašanja djece i mladih, adekvatnom reagiranju na znakove rizičnih ponašanja te intervenciji usmjerenoj ka pojedincu ili cijeloj obitelji.


Edukacija se odvila u prostorijama i školskoj dvorani Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica.


Sudionicima edukacije obratile su ravnateljica škole, mr. Sanja Prelogović i dr. Draženka Vadla, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Prvo predavanje održao je prof. dr. sc. Zoran Zoričić, psihijatar, adiktolog i sistemski psihoterapeut na temu Fenomenologija kocke. Zatim je uslijedilo predavanje Rad u grupi ovisnika o kocki doktora primarijusa Ante Oreškovića, psihijatara, adiktologa i sistemskog psihoterapeuta. U posljednjem dijelu edukacije, predavači su održali radionice na temu intervencija u radu s učenicima koji se rizično ponašaju i zloupotrebljavaju sredstva ovisnosti. Tijekom radionica raspravljalo se o prevenciji rizičnih ponašanja u razredu, izazovima s kojima se odgojno-obrazovni djelatnici susreću u radu, načinima postupanja te adekvatnom pružanju pomoći učenicima i roditeljima.


Na edukaciji je sudjelovalo 86 odgojno-obrazovnih djelatnika, 10 djelatnika zdravstvenih ustanova, 5 članova Kluba liječenih alkoholičara „Centar“ Koprivnica te 2 policijska službenika za prevenciju.


Sljedeća edukacija u sklopu projekta planirana je za svibanj kada će se odgojno-obrazovni djelatnici educirati o načinu provedbe programa Trening životnih vještina u trećim i sedmim razredima u 17 osnovnih škola Koprivničko-križevačke županije.


Objavljeno: 26.4.2023.


Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Zdravstveni odgoj osoba Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti

SVE NOVOSTI