Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
E-mail: info@zzjz-kkz.hr

Usluge

Služba za epidemiologiju

O službi Cijepljenje Tečaj higijenskog minimuma Sanitarna iskaznica HACCP Pripravnost

Služba za epidemiologiju obavlja tzv. tečaj higijenskog minimuma sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17).

Tečaj higijenskog minimuma pohađaju:
  • Osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane moraju imati potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni. Od ove su obveze izuzete osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, nutricionizma, biologije, biotehnologije i veterinarskih znanosti jer se smatra da posjeduju potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni.
  • Osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima, te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, moraju imati potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti. Od ove su obveze izuzete osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, medicinske biokemije i sanitarnog inženjerstva jer se smatra da posjeduju potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti i osobnoj higijeni.
Tečaj higijenskog minimuma provodi se prema programu i sukladno naputcima definiranim Pravilnicima koje donosi ministar nadležan za zdravstvo.

Pohađanje tečaja dužan je osigurati poslodavac na način da svake pete godine od posljednje provjere znanja upućuje djelatnike na tečajeve. Provjeru znanja polaznika provodi ispitna komisija, a uspješnost stečenog znanja dokazuje se potvrdom o završenom tečaju.


Kontakt
Služba za epidemiologiju Koprivnica

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 655 120
Fax: 048 655 102
E-mail: epidemiologija.kc@zzjz-kkz.hr

Služba za epidemiologiju Križevci

Trg Svetog Florijana 12, 48260 Križevci
Tel: 048 681 401
Fax: 048 271 353
E-mail: epidemiologija.kz@zzjz-kkz.hr

Služba za epidemiologiju Đurđevac

Gajeva 1, 48350 Đurđevac
Tel: 048 811 345
Fax: 048 811 345
E-mail: epidemiologija.dj@zzjz-kkz.hrNATRAG

Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Tečaj higijenskog minimuma Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti