Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica
nazovite
Telefon: 048 655 110, Fax: 048 655 102
pisite
E-mail: info@zzjz-kkz.hr
sjena

Novosti

Svjetski dan komaraca - 20. kolovoz - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

Svjetski dan komaraca - 20. kolovoz


Komarci - Dobro je znati i uraditi !


Suzbijanje komaraca za cilj ima sprečavanje pojave zaraznih bolesti, smanjenje kožnih problema (urtika, eritema, alergijskih promjena nastalih ubodima komaraca i sekundarnih infekcija) te smetnji pri normalnom odvijanju svakodnevnih aktivnosti.
Budući da s porastom temperature zraka očekujemo početak aktivnosti komaraca potrebno je suzbijanje komaraca provoditi energično i pravovremeno, prvenstveno sanitacijskim mjerama u okolišu.
Komarci su kukci za čiji razvoj je neophodna voda, stoga je najbolji način njihovog pravovremenog uklanjanja suzbijanje svih vrsta prirodnih ili umjetnih vodenih retencija. Nepovoljni uvjeti za opstanak i zadržavanje komaraca stvaraju se provedbom agrotehničkih, tehnoloških i higijensko-sanitarnih mjera. 


Sanitacijske mjere u okolišu za smanjenje populacije komaraca su slijedeće:
- uređivanje zapuštenih zelenih površina, održavanje potoka i kanala oborinskih voda,  uklanjanje obraštaja, redovito održavanje poljoprivrednih površina,
- redovito uređenje ekonomskih dvorišta (uklanjanje korova, obraštaja i raznog ambalažnog neupotrebljavanog materijala), zabrana nagomilavanja krutog glomaznog otpada,
- saniranje i redovito pražnjenje septičkih jama,
- ulice, trgovi, javna i privatna dvorišta, kuće i njihove okućnice, otkriveni tereni i njihovi pripadajući dijelovi trebaju se održavati na takav način da oborinske vode ili vode drugog podrijetla mogu otjecati bez mogućnosti da stvaraju stagnaciju ili baruštinu,
- u okruženjima gdje žive i borave ljudi (terase, vrtovi, parkovi i dr.) treba izbjegavati nakupljanje vode uklanjajući svaku vrstu potencijalnog recipijenta za razvoj larvi komaraca kao npr. kante, kantice, bačve, posude itd.,
- u vrtovima i dvorištima mjesta gdje se nakuplja kišnica treba pregledavati, a posude u kojima se nakuplja voda kao tanjurići ispod vaza za cvijeće, posude iz kojih životinje (domaći ljubimci) piju vodu i dr., treba periodički prazniti i čistiti,
- fiksne recipijente za vodu kao npr. kade, bačve i posude za zalijevanje vrtova, treba pokriti s pokrovima od plastike ili sličnog nepromočivog materijala ili mrežom protiv komaraca,
- sve spremnike i ostale materijale (npr. plastične folije) treba odlagati na način da se izbjegne nakupljanje kišnice,
- sve eventualne spremnike vode treba pravilno i čvrsto zatvoriti poklopcem. 


Kemijski larvicidni i adulticidni tretmani tek su nadopuna sanitacijskih mjera u okolišu.
Larvicidnim tretmanima se kemijskom metodom upotrebom insekticida uništavaju legla komaraca u prirodnim i umjetnim nakupinama vode. S larvicidnim tretmanom koji se provodi svake godine treba započeti kada su stvoreni pogodni vremenski uvjeti koji omogućuju biološki razvojni ciklus komaraca od larve do adulta. U ovisnosti o vremenskim uvjetima larvicidno suzbijanje komaraca treba se provoditi od ožujka do kraja listopada.
Adulticidni tretman je u svakodnevnom govoru poznat kao „zaprašivanje“ iako je najčešće riječ o metodi zamagljivanja. Tim tretmanima suzbijaju se odrasle leteće jedinke. Ukoliko se provede adulticidno suzbijanje, a prethodno nisu uklonjena ili larvicidno tretirana legla, iz njih će možda već sutra, ovisno o razvojnom stadiju ličinki, izaći nove generacije letećih jedinki. Provođenje adulticidnog tretmana predstavljaju nadopunu larvicidnog tretmana, a nikako osnovnu metodu u suzbijanju komaraca.


 


Tekst pripremila: Danijela Pinter, dr. med., spec. epidemiologije, subspec. zdravstvene ekologije


Objavljeno: 16.8.2022.


ikona
divider

Usluge

Cijepljenje Sanitarne iskaznice Zdravstveni odgoj osoba Upute za uzimanje mikrobioloških uzoraka HACCP Ispitivanje zdravstvene ispravnosti Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Savjetovališta Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Posljednje novosti


Peludna prognoza
3. lis '22.
SVE NOVOSTI