Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

mailinfo@zzjz-kkz.hrtel+385 48 655 110

Služba za mikrobiologiju

O službi Analiza uzoraka Biološka kontrola sterilizacije Upute za uzimanje i slanje uzoraka


Medicinska mikrobiologija je specijalistička medicinska grana koja se bavi otkrivanjem i dokazivanjem uzročnika zaraznih bolesti.
 • Metode kojima se koristi:
  • direktne, kada se iz uzorka kultivacijom dokazuju uzročnici bolesti ili kliconoštva,
  • indirektne, kada se u krvi traže antitijela koja se proizvode u organizmu u prisutnosti patogenih mikroorganizama ili antigeni.
Služba za mikrobiologiju obavlja mikrobiološku dijagnostiku za potrebe Zavoda za javno zdravstvo, Opće bolnice, ambulanata obiteljske medicine te pedijatrijskih i ginekoloških ambulanata na području Koprivničko-križevačke županije.
 • Služba za mikrobiologiju kontinuirano obavlja analize vezane za:
  • otkrivanje uzročnika zaraznih bolesti u bolesnika iz primarne ili sekundarne razine zdravstvene zaštite,
  • utvrđivanje kliconoštva kod klinički zdravih osoba,
  • kontrolu sterilizacije,
 • U svrhu humane mikrobiologije obavljaju se slijedeće dijagnostike:
  • Bakteriologija
   • dijagnostika crijevnih infekcija
   • dijagnostika respiratornih infekcija i ostalo
   • dijagnostika urogenitalnih infekcija
   • dijagnostika infekcija središnjeg živčanog sustava
   • dijagnostika sepse
   • bakteriološka serologija
  • Parasitologija
   • dijagnostika crijevnih parazita
   • serologija na Toxoplasma gondii kod trudnica (IgG, IgM)
  • Mikologija
   • mikološka obrada (koža, nokti) na dermatofite
  • Virologija
   • dijagnostika enteralnih virusa

Svi osobni podatci o pacijentu, vrste ispitivanja koje provodi mikrobiološki laboratorij, te rezultati ispitivanja zaštićeni su od pristupa neovlaštenim osobama.

Dolazak pacijenta u laboratorij sa ispunjenim obrascem uputnice smatra se informiranim pristankom pacijenta na proces uzorkovanja, obrade uzorka i izdavanje rezultata pretrage.

Prigovori na rad Službe mogu se podnijeti osobno na prijemu mikrobiološkog laboratorija, ili telefonski.

Radno vrijeme laboratorija:
pon-pet 7-15 sati;
sub 8-11 sati;
nedjeljom i praznikom ne radimo.Kontakt

Odjel za kliničku mikrobiologiju

Željka Selingera bb., 48 000 Koprivnica
Tel: 048 / 655 - 172
Fax: 048 / 655 - 171
E-mail: klinicka.mikrobiologija@zzjz-kkz.hr

Odjel za javnozdravstvenu mikrobiologiju

Željka Selingera bb., 48 000 Koprivnica
Tel: 048 / 655 - 173
Fax: 048 / 655 - 171
E-mail: javnozdravstvena.mikrobiologija@zzjz-kkz.hr